MEMBRES DE LA JUNTA

MEMBRES DE LA JUNTA

Jordina Almacellas Claramunt

Presidenta
jalmacellas@ampagabrielferrater.com

Lluis Batalla Vallvey

Secretari
llbatalla@ampagabrielferrater.com

Gemma Milian Martinez

Tresorera
gmilian@ampagabrielferrater.com

Vocals

Gerard Domínguez Martí
Anna M. Deusedes Valls

Vocals

Sónia Vernet Rigual
Alice Rouillard

Vocals 

Lidia Bel Torres
Carmen Ligero Ferrer

v

Activitats i Col·laboracions de l'AMPA