MEMBRES DE LA JUNTA

MEMBRES DE LA JUNTA

Jordina Almacellas Claramunt

Presidenta
jalmacellas@ampagabrielferrater.com

Montse Artiga Roig

Secretària

Montse López Guerrero

Tresorera

Vocals

Marta Montagut Calvo

Anna Aguadé Bernal

Vocals

Anna M. Deusedes Valls

Alice Rouillard

Vocals 

Gemma Milian Martínez

Gerard Domínguez Martí

v

Activitats i Col·laboracions de l'AMPA