Us informem que l’assemblea general ordinària, tindrà lloc per mitjans telemàtics el dia 27 de novembre de 2020. Rebreu e-mail amb convocatòria i l’enllaç per accedir-hi.