MEMBRES DE LA JUNTA

MEMBRES DE LA JUNTA

Jordina Almacellas Claramunt

Presidenta

Montse Artiga Roig

Secretària

Montse López Guerrero

Tresorera

Vocals

Marta Montagut Calvo

Vocals

Carol López Larena

Mila González

Vocals 

Anna Aguadé Bernal

v

Activitats i Col·laboracions de l'AMPA