MEMBRES DE LA JUNTA

MEMBRES DE LA JUNTA

Jordina Almacellas Claramunt

Presidenta

Montse Artiga Roig

Secretària

Montse López Guerrero

Tresorera

Vocals

Marta Montagut Calvo

Anna Aguadé Bernal

Vocals

Anna M. Deusedes Valls

Carol López Larena

Mila González 

Vocals 

Gemma Milian Martínez

Gerard Domínguez Martí

v

Activitats i Col·laboracions de l'AMPA