Horari per fer-se les fotografies per l’ORLA de 2 BAT