El seminari vol reflexionar sobre els factors de protecció com a elements que fomenten el benestar i el desenvolupament saludable de la persona. Un aprenentatge que es important engegar-lo quan més aviat millor.Des del projecte PLANET REUS volen oferir un espai de treball amb les famílies per augmentar aquests factors de protecció que afavoreixen l’emancipació i empoderament dels i les joves.

Programa

Inscripcions